Polityka prywatności

Dane osobowe (zwane dalej „danymi” w większości) są przetwarzane przez nas wyłącznie w zakresie konieczności i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych tam usług.

Zgodnie z art. 4 numer 1. Rozporządzenie (UE) 2016 / 679, podstawowe rozporządzenie o ochronie danych (zwane dalej po prostu „GDPR”), uważa się za „przetwarzanie” dowolnego procesu lub serii operacji związanych z danymi osobowymi, takich jak gromadzenie, przeprowadzanych za pomocą lub bez pomocy procedur automatycznych zbieranie, organizowanie, zamawianie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, czytanie, wysyłanie zapytań, używanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne środki dostarczania, dopasowywania lub łączenia, ograniczenia, Wymazać lub unicestwić.
W szczególności poniższa polityka prywatności informuje o charakterze, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile decydujemy o celach i sposobach przetwarzania danych osobno lub razem z innymi. Ponadto poinformujemy Cię o komponentach stron trzecich wykorzystywanych przez nas do celów optymalizacji i zwiększenia jakości użytkowania, o ile osoby trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:
I. Informacje o nas jako odpowiedzialnych
II Prawa użytkowników i interesariuszy
III. Informacje o przetwarzaniu danych
IV. Informacje o naszej automatycznej rejestracji wydarzeń

I. Informacje o nas jako odpowiedzialnych

Odpowiedzialnym dostawcą tej strony pod względem ochrony danych jest:

Spielpunkt - gry i rozrywka
Andre Volkman
goethestr. 46
42553 Velbert
Niemcy

Telefon: 0162 9767 312
E-mail: info@web19.s247.goserver.host

II Prawa użytkowników i interesariuszy

Jeśli chodzi o przetwarzanie danych opisane bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo
po potwierdzeniu przetwarzania danych, informacje o przetworzonych danych, dalsze informacje na temat przetwarzania danych i kopie danych (patrz także art. 15 DSGVO);
Korekta lub uzupełnienie nieprawidłowych lub niekompletnych danych (patrz także Art. 16 DSGVO);
w celu natychmiastowego usunięcia danych ich dotyczących (patrz także art. 17 DSGVO) lub, jeżeli wymagane jest dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 par. 3 DSGVO, w celu ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DSGVO;
po otrzymaniu danych na ich temat i dostarczonych przez nich oraz na przekazaniu tych danych innym dostawcom / kontrolerom (patrz także Art. 20 DSGVO);
w sprawie skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznają, że dane ich dotyczące są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (patrz także art. 77 DSGVO).
Ponadto dostawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez dostawcę, o wszelkich korektach lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, które opiera się na artykułach 16, 17 para 1, 18 DSGVO uczyć. Obowiązek ten nie istnieje jednak, o ile powiadomienie to jest niemożliwe lub nieproporcjonalne. Niezależnie od tego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.
Podobnie, zgodnie z art. 21 DSGVO, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych ich dotyczących w przyszłości, pod warunkiem, że dane są dostarczane przez dostawcę zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f) Przetwarzanie DSGVO. W szczególności dopuszcza się sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.

III. Informacje o przetwarzaniu danych

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania zostanie pominięty, usunięcie danych nie jest sprzeczne z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania, a następnie nie są podawane żadne inne informacje dotyczące poszczególnych metod przetwarzania.

Pliki Cookies

a) sesyjne pliki cookie / sesyjne pliki cookie
Używamy tzw. Ciasteczek w naszej witrynie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są przechowywane i przechowywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową, której używasz. Te pliki cookie przetwarzają pewne informacje o Tobie, takie jak Twoja przeglądarka lub dane lokalizacji lub Twój adres IP, w indywidualnym zakresie.
Przetwarzanie to sprawia, że ​​nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna, ponieważ na przykład przetwarzanie pozwala nam na reprodukowanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka na zakupy.
Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 par. 1 lit. B.) GDPR, o ile te pliki cookie przetwarzają dane w celu zainicjowania umowy lub przetworzenia umowy.
Jeśli przetwarzanie nie służy do zainicjowania lub wykonania umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawę prawną stanowi art. 6 pkt 1 lit. f) PKBR.
Zamknięcie przeglądarki internetowej powoduje usunięcie tych plików cookie sesji.

b) Pliki cookie stron trzecich
W razie potrzeby nasza strona korzysta również z plików cookie pochodzących od firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celu reklamy, analizy lub funkcjonalizacji naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje, w szczególności dla celów i podstaw prawnych przetwarzania takich plików cookie stron trzecich, można znaleźć w poniższych informacjach.

c) opcja zbycia
Możesz zapobiec lub ograniczyć instalację plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową. Możesz również usunąć wcześniej zapisane pliki cookie w dowolnym momencie. Jednak niezbędne kroki i środki zależą od konkretnej przeglądarki internetowej. Jeśli masz pytania, skorzystaj z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej lub skontaktuj się z producentem lub pomocą techniczną. Jednak przy tak zwanych ciasteczkach Flash przetwarzanie nie może być uniemożliwione przez ustawienia przeglądarki. Zamiast tego musisz zmienić ustawienia Flash Playera. Niezbędne kroki i środki zależą od konkretnego odtwarzacza Flash. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z funkcji pomocy lub dokumentacji Flash Playera lub skontaktuj się z producentem lub pomocą techniczną.
Jeśli jednak uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to spowodować, że nie wszystkie funkcje naszej strony będą w pełni użyteczne.

Oświadczenie o ochronie danych w celu korzystania z programu partnerskiego Amazon EU

„Marcel Iseli jest uczestnikiem programu partnerskiego Amazon EU, który został zaprojektowany, aby zapewnić medium dla stron internetowych, które można wykorzystać do uzyskania zwrotu kosztów reklamy poprzez umieszczanie reklam i linków do Amazon.de”.

Upviral

Używamy wtyczek firmy Upviral. Operatorem rejestracji biuletynu Upviral jest Emarky BV Gageldijk 21, 3602AG, Maarssen, Holandia. Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, dane będą wymieniane z Upviral w celu wprowadzenia Cię do naszego newslettera. Możesz to odwołać w dowolnym momencie. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://upviral.com/privacy-policy/.

Polityka prywatności dla Ezoic

Używamy Ezoic na naszym portalu, aby oferować usługi personalizacji i analizy na tej stronie. Polityka prywatności Ezoic w związku z naszą witryną może tutaj być widzianym.

https://g.ezoic.net/privacy/spielpunkt.net

Newsletter

Jeśli zarejestrujesz się do naszego bezpłatnego newslettera, dane, o które prosiłeś w tym celu, tj. Twój adres e-mail oraz – opcjonalnie – imię i nazwisko oraz adres zostaną nam przekazane. Jednocześnie zapisujemy adres IP połączenia internetowego, z którego wchodzisz na naszą stronę oraz datę i godzinę rejestracji. W ramach dalszego procesu rejestracji uzyskamy Twoją zgodę na przesyłanie newslettera, szczegółowo opiszemy treść oraz odwołamy się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Zebrane w ten sposób dane wykorzystujemy wyłącznie do wysyłki newslettera – w związku z tym w szczególności nie są one przekazywane osobom trzecim.
Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Zgodę na wysyłanie newslettera możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Aby to zrobić, wystarczy, że poinformujesz nas o swoim odwołaniu lub skorzystasz z linku do rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdym biuletynie.

Wnioski o kontakt / możliwości kontaktu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie - bez tego przepisu nie możemy odpowiedzieć na Twoje żądanie lub co najwyżej w ograniczonym zakresie.
Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest art. 6 pkt 1 lit. b) PKBR.
Twoje dane zostaną usunięte, pod warunkiem, że Twoja prośba została ostatecznie udzielona i usunięcie nie stoi w sprzeczności z ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania, na przykład w przypadku późniejszej realizacji umowy.

Wkład użytkowników, komentarze i oceny

Oferujemy Państwu możliwość zamieszczania na naszej stronie pytań, odpowiedzi, opinii lub ocen, zwanych dalej „komentarzami”. Jeśli skorzystasz z tej oferty, przetworzymy i opublikujemy Twój wkład, datę i godzinę złożenia oraz pseudonim, którego mogłeś użyć.
Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wystarczy, że poinformujesz nas o swoim odwołaniu.
Ponadto przetwarzamy również Twój adres IP i adres e-mail. Adres IP jest przetwarzany, ponieważ mamy uzasadniony interes w zainicjowaniu lub wsparciu dalszych kroków, pod warunkiem, że Twój wkład narusza prawa osób trzecich i / lub jest w inny sposób niezgodny z prawem.
Podstawą prawną w tym przypadku jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na ewentualnej obronie prawnej.

Google Analytics

Na naszej stronie korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.
Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
gwarantuje, że Google przestrzega unijnych standardów ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.
Usługa Google Analytics służy do analizy zachowania naszej witryny. Podstawą prawną jest art. 6 pkt 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne funkcjonowanie naszej strony internetowej.
Informacje dotyczące użytkowników i użytkowników, takie jak adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość odwiedzania naszej strony internetowej, są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tak zwaną funkcją anonimizacji. Dzięki tej funkcji Google już obcina adres IP w UE / EOG.
Dane zebrane w ten sposób będą ponownie wykorzystywane przez Google w celu dostarczenia nam oceny wizyty na naszej stronie internetowej, a także w sprawie działań związanych z użytkowaniem. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i korzystaniem z Internetu.
Google stwierdza, że ​​nie łączysz swojego adresu IP z innymi danymi. Ponadto Google trzyma pod
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
Dalsze informacje o ochronie danych są dla Ciebie gotowe, w tym na przykład możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.
Ponadto Google oferuje poniżej
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
tak zwany dodatek dezaktywujący wraz z dalszymi informacjami na ten temat. Ten dodatek można zainstalować z najpopularniejszymi przeglądarkami internetowymi i zapewnia on większą kontrolę nad danymi gromadzonymi przez Google podczas odwiedzania naszej witryny. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o odwiedzaniu naszej strony internetowej nie powinny być przesyłane do Google Analytics. Nie uniemożliwia to jednak przesyłania informacji do nas lub do innych usług analizy sieciowej. Oczywiście w tym oświadczeniu o ochronie danych możesz się oczywiście dowiedzieć, czy i z jakich innych usług analizy internetowej korzystamy.

„Google+” - wtyczka społecznościowa

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Google+ („Google Plus”). Google+ to usługa internetowa świadczona przez Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.
Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
gwarantuje, że Google przestrzega unijnych standardów ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.
Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej.
Więcej informacji na temat możliwych wtyczek i ich funkcji można uzyskać od Google
https://developers.google.com/+/web/
gotowy dla ciebie.
Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron, które odwiedzasz w naszej witrynie, Twoja przeglądarka internetowa pobierze reprezentację wtyczki z serwerów Google w USA. Ze względów technicznych Google musi przetwarzać Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina Państwa wizyty na naszej stronie internetowej.
Jeśli jesteś zalogowany w Google podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych z wtyczką, informacje zebrane przez wtyczkę o Twojej konkretnej wizycie zostaną rozpoznane przez Google. Google może przypisać zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli na przykład użyjesz tak zwanego przycisku „Udostępnij” od Google, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie użytkownika Google i ewentualnie opublikowane na platformie Google. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Google przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika Google.
Google przechowuje dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także Twoich praw i możliwości ochrony w tym zakresie w
https://policies.google.com/privacy
dostępne informacje o ochronie danych.

Google Maps

Korzystamy z Google Maps na naszej stronie internetowej, aby pokazać naszą lokalizację i stworzyć wskazówki. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.
Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
gwarantuje, że Google przestrzega unijnych standardów ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.
W celu umożliwienia reprezentacji niektórych pism w naszym wyglądzie internetowym, połączenie z serwerem Google w USA jest ustanawiane podczas wywoływania naszego wyglądu internetowego.
W zakresie, w jakim uzyskujesz dostęp do komponentu Google Maps zintegrowanego z naszą witryną, Google przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Aby wyświetlić naszą lokalizację i podać wskazówki, przetwarzane są ustawienia użytkownika i dane. Tutaj nie możemy wykluczyć, że Google korzysta z serwerów w Stanach Zjednoczonych.
Podstawą prawną jest art. 6 pkt 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja funkcjonalności naszej strony internetowej.
Połączenie Google z Google umożliwia określenie, z której strony internetowej wysłano Twoje żądanie oraz do którego adresu IP mają być przekazywane wskazówki.
Jeśli nie zgadzasz się z tym przetwarzaniem, masz możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje znajdziesz pod nagłówkiem „Cookies”.
Ponadto Mapy Google i informacje uzyskane za pośrednictwem Map Google są wykorzystywane zgodnie z Warunkami użytkowania Google https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de oraz Warunkami korzystania z Map Google https:// /www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
Ponadto Google oferuje poniżej
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
dalsze informacje.

Google Fonts

Używamy Google Fonts na naszej stronie internetowej do wyświetlania zewnętrznych czcionek. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.
Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
gwarantuje, że Google przestrzega unijnych standardów ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.
W celu umożliwienia reprezentacji niektórych pism w naszym wyglądzie internetowym, połączenie z serwerem Google w USA jest ustanawiane podczas wywoływania naszego wyglądu internetowego.
Podstawą prawną jest art. 6 pkt 1 lit. f) PKBR. Nasze uzasadnione zainteresowanie polega na optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej strony internetowej.
Google może określić, z której strony internetowej wysłano Twoje żądanie oraz do jakiego adresu IP prezentacja czcionki ma zostać przesłana przez połączenie z Google ustalone podczas wywoływania naszej witryny.
Oferty Google poniżej
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
dalsze informacje, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

"Wtyczka społeczna Facebook'a

Na naszej stronie korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Facebook to usługa internetowa świadczona przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W UE ta usługa jest z kolei obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, zwane dalej „Facebookiem”.
Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
Facebook gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane są również unijne wymogi dotyczące ochrony danych.
Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej.
Więcej informacji na temat możliwych wtyczek i ich funkcji można znaleźć na Facebooku
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
gotowy dla ciebie.
Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron, które odwiedzasz w naszej witrynie, Twoja przeglądarka internetowa pobierze reprezentację wtyczki z serwerów Facebooka w USA. Ze względów technicznych Facebook musi przetwarzać Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina Twojej wizyty na naszej stronie internetowej.
Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych z wtyczką, informacje zebrane przez wtyczkę o Twojej konkretnej wizycie zostaną rozpoznane przez Facebooka. Facebook może przypisać zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli, na przykład, użyjesz tak zwanego przycisku „Lubię to” na Facebooku, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie użytkownika na Facebooku i ewentualnie opublikowane na platformie Facebook. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub użyć dodatku do swojej przeglądarki internetowej, aby zapobiec blokowaniu wtyczki Facebooka.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także Twoich praw i możliwości ochrony w tym zakresie można znaleźć na Facebooku
https://www.facebook.com/policy.php
dostępne informacje o ochronie danych.

Wtyczka społecznościowa „Twitter”

Na naszej stronie korzystamy z wtyczki sieci społecznościowej Twitter. Twitter to usługa internetowa świadczona przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, zwana dalej „Twitterem”.
Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active
Twitter gwarantuje, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane są również wymogi UE dotyczące ochrony danych.
Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej.
Jeśli wtyczka jest przechowywana na jednej ze stron, które odwiedzasz w naszej witrynie, Twoja przeglądarka internetowa pobierze reprezentację wtyczki z serwerów Twittera w USA. Ze względów technicznych Twitter musi przetwarzać Twój adres IP. Ponadto rejestrowana jest również data i godzina Twojej wizyty na naszej stronie internetowej.
Jeśli jesteś zalogowany na Twitterze podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych z wtyczką, informacje zebrane przez wtyczkę o Twojej konkretnej wizycie zostaną rozpoznane przez Twittera. Twitter może przypisać zebrane w ten sposób informacje do Twojego osobistego konta użytkownika. Jeśli na przykład użyjesz tak zwanego przycisku „Udostępnij” na Twitterze, informacje te zostaną zapisane na Twoim koncie użytkownika Twittera i prawdopodobnie opublikowane na platformie Twitter. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z Twittera przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika Twittera.
Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także Twoich praw i możliwości ochrony w tym zakresie można znaleźć na Twitterze pod adresem
https://twitter.com/privacy
dostępne informacje o ochronie danych.

Youtube

Korzystamy z YouTube na naszej stronie internetowej. To jest portal wideo firmy YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, zwany dalej „YouTube”.
YouTube jest spółką zależną Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.
Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
Google gwarantuje, a tym samym również jej spółkę zależną YouTube, że podczas przetwarzania danych w USA będą przestrzegane unijne wymogi dotyczące ochrony danych.
Korzystamy z YouTube w połączeniu z funkcją „Rozszerzony tryb ochrony danych”, aby móc wyświetlać filmy wideo. Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na poprawie jakości naszej strony internetowej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez YouTube funkcja „rozszerzonego trybu ochrony danych” oznacza, że ​​dane opisane bardziej szczegółowo poniżej są przesyłane na serwer YouTube tylko wtedy, gdy faktycznie uruchomisz wideo.
Bez tej „rozszerzonej ochrony danych” połączenie z serwerem YouTube w USA zostanie nawiązane, gdy tylko otworzysz jedną z naszych stron internetowych, na której osadzony jest film YouTube.
To połączenie jest wymagane, aby móc wyświetlać odpowiednie wideo na naszej stronie internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W tym czasie YouTube przynajmniej rejestruje i przetwarza Twój adres IP, datę i godzinę oraz odwiedzoną stronę internetową. Ponadto nawiązywane jest połączenie z siecią reklamową Google „DoubleClick”.
Jeśli jesteś zalogowany w YouTube w tym samym czasie, YouTube przypisze informacje o połączeniu do Twojego konta YouTube. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz wylogować się z YouTube przed odwiedzeniem naszej strony internetowej lub dokonać odpowiednich ustawień na swoim koncie użytkownika YouTube.

W celu zapewnienia funkcjonalności i analizy zachowań użytkowników YouTube na stałe zapisuje pliki cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jeżeli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies poprzez ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pliki cookie” powyżej.

Google przechowuje dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych, a także Twoich praw i możliwości ochrony w tym zakresie w
https://policies.google.com/privacy
dostępne informacje o ochronie danych.

MailChimp - Biuletyn

Oferujemy możliwość zarejestrowania się w naszym bezpłatnym biuletynie na naszej stronie internetowej.
Do wysyłania biuletynów korzystamy z MailChimp, usługi The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA, zwanej dalej „The Rocket Science Group”.
Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active
garantiert The Rocket Science Group, dass die Datenschutzvorgaben der EU auch bei der Verarbeitung von Daten in den USA eingehalten erden. Zudem bietet The Rocket Science Group unter
http://mailchimp.com/legal/privacy/
dalsze informacje o ochronie danych.
Falls Sie sich zu unserem Newsletter-Versand anmelden, werden die während des Anmeldevorgangs abgefragten Daten, wie Ihre E-Mail-Adresse sowie, opcjonalne, Ihr Name nebst Anschrift, durch The Rocket Science Group verarbeitet. Zudem werden Ihre IP-Adresse sowie das Datum Ihrer Anmeldung nebst Uhrzeit gespeichert. Im Rahmen des weiteren Anmeldevorgangs wird Ihre Einwilligung in die Übersendung des Newsletters eingeholt, der Inhalt konkret beschreiben und auf diese Datenschutzerklärung verwiesen.
Der anschließend über The Rocket Science Group versandte Newsletter enthält zudem einen sog. Zählpixel, auch Web Beacon genannt “. Mit Hilfe dieses Zählpixels können wir auswerten, ob und wann Sie unseren Newsletter gelesen haben und ob Sie den in dem Newsletter etwaig enthaltenen weiterführenden Links gefolgt sind. Neben weiteren technischen Daten, wie bspw. die Daten Ihres EDV-Systems und Ihre IP-Adresse, werden die dabei verarbeiteten Daten gespeichert, damit wir unser Newsletter-Angebot optimieren und auf die Wünsche der Leser eingehen können. Die Daten werden także zur Steigerung der Qualität und Attraktivität unseres Newsletter-Angebots zu steigern.
Podstawą prawną przesyłania newslettera i jego analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Zgodę na wysyłanie newslettera możesz w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Aby to zrobić, wystarczy, że poinformujesz nas o swoim odwołaniu lub skorzystasz z linku do rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdym biuletynie.

Google AdWords z funkcją śledzenia konwersji

Na naszej stronie internetowej korzystamy z komponentu reklamowego Google AdWords i tak zwanego śledzenia konwersji. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.
Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
gwarantuje, że Google przestrzega unijnych standardów ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.
Używamy śledzenia konwersji do ukierunkowanej reklamy naszej oferty. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.
Jeśli klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, śledzenie konwersji, którego używamy, zapisuje plik cookie na Twoim urządzeniu. Te tak zwane pliki cookie konwersji tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji.
Jeśli plik cookie jest nadal ważny i odwiedzasz określoną stronę w naszej witrynie, zarówno my, jak i Google możemy ocenić, że kliknąłeś jedną z naszych reklam umieszczonych w Google, a następnie zostałeś przekierowany do naszej witryny.
Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji Google tworzy dla nas statystyki dotyczące odwiedzin naszej strony internetowej. Daje nam to również informacje o liczbie użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i strony naszej witryny internetowej, do których następnie uzyskano dostęp. Jednak ani my, ani osoby trzecie, które również korzystają z Google AdWords, nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Cię w ten sposób.
Możesz również uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Jednocześnie możesz w każdej chwili usunąć już zapisane pliki cookie. Wymagane w tym celu kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z funkcji pomocy lub dokumentacji przeglądarki internetowej bądź o kontakt z jej producentem lub wsparciem.
Google również oferuje
https://services.google.com/sitestats/de.html
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.de/policies/privacy/
dalsze informacje na ten temat, w szczególności o możliwościach zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Google AdSense

Używamy Google AdSense do integracji reklam na naszej stronie internetowej. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.
Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
gwarantuje, że Google przestrzega unijnych standardów ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.
Google AdSense przechowuje pliki cookie i tak zwane sygnały nawigacyjne w urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W rezultacie Google pozwala nam analizować korzystanie z naszej witryny przez Ciebie. Informacje zebrane w ten sposób będą przesyłane do Google w USA oprócz adresu IP i formatów reklamowych, które zostały tam wyświetlone i zapisane. Google może również udostępniać te informacje innym podmiotom. Google oświadcza jednak, że Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi informacjami od Ciebie.
Podstawą prawną jest art. 6 pkt 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne funkcjonowanie naszej strony internetowej.
Jeśli nie zgadzasz się z tym przetwarzaniem, masz możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookie przez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje znajdziesz pod nagłówkiem „Cookies”.
Ponadto Google oferuje poniżej
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated
dalsze informacje, w szczególności na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Remarketing Google lub komponent „Podobni odbiorcy” w Google
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji remarketingu lub „podobnych grup docelowych”. Jest to usługa świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej „Google”.
Certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
gwarantuje, że Google przestrzega unijnych standardów ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.

Korzystamy z tej funkcji, aby umieszczać spersonalizowane reklamy oparte na zainteresowaniach w witrynach internetowych osób trzecich, które również należą do sieci reklamowej Google.
Podstawą prawną jest art. 6 pkt 1 lit. f) PKBR. Naszym uzasadnionym interesem jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne funkcjonowanie naszej strony internetowej.
Aby ta usługa reklamowa była możliwa, Google zapisuje plik cookie z sekwencją liczb na Twoim urządzeniu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Ten plik cookie rejestruje zarówno Twoją wizytę, jak i korzystanie z naszej strony internetowej w anonimowej formie. Jednak dane osobowe nie będą przekazywane dalej. Jeśli następnie odwiedzisz witrynę podmiotu trzeciego, który z kolei korzysta również z sieci reklamowej Google, mogą pojawić się reklamy związane z naszą witryną lub naszymi ofertami.

Aby trwale wyłączyć tę funkcję, Google oferuje ponad dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych
https://www.google.com/settings/ads/plugin
wtyczka do przeglądarki.

Korzystanie z plików cookie od niektórych dostawców, na przykład za pośrednictwem

Twoje wybory reklam


lub
http://www.networkadvertising.org/choices/
można dezaktywować poprzez opt-out.
Dzięki tak zwanemu marketingowi na różnych urządzeniach Google może również śledzić Twoje zachowanie na wielu urządzeniach, dzięki czemu możesz wyświetlać spersonalizowane reklamy oparte na zainteresowaniach, nawet jeśli zmienisz urządzenie. Wymaga to jednak wyrażenia zgody na połączenie historii przeglądarki z istniejącym kontem Google.

Więcej informacji na temat Google Remarketing można znaleźć pod adresem
http://www.google.com/privacy/ads/
przy ul.

śledzące pliki cookie affilinet

Na naszej stronie internetowej reklamujemy również oferty i usługi stron trzecich. Jeśli zawrzesz umowę z zewnętrznym dostawcą w oparciu o nasze reklamy dotyczące tych zewnętrznych ofert, otrzymamy za to prowizję.
Aby móc prawidłowo zarejestrować udane umieszczenie, używamy tak zwanego pliku cookie śledzącego affilinet. Ten plik cookie nie zapisuje jednak żadnych danych osobowych. Rejestrowany jest wyłącznie nasz numer identyfikacyjny jako pośrednika i numer seryjny materiału reklamowego, w który Państwo kliknęli (np. baner lub link tekstowy). Potrzebujemy tych informacji w celu przetwarzania płatności lub wypłaty naszych prowizji.
Jeżeli nie zgadzasz się na takie przetwarzanie, masz możliwość uniemożliwienia przechowywania plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Pliki cookie” powyżej.

Newsletter za pośrednictwem WhatsApp

Możesz również otrzymywać nasz bezpłatny biuletyn za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. WhatsApp to usługa świadczona przez WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, spółkę zależną WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, zwanych dalej „WhatsApp”. ”. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na serwerach WhatsApp w USA poprzez certyfikację zgodnie z tarczą ochrony danych UE-USA („Tarcza Prywatności UE-USA”)
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active
WhatsApp gwarantuje jednak, że podczas przetwarzania danych w USA przestrzegane są również wymogi UE w zakresie ochrony danych. WhatsApp oferuje również
https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy
dalsze informacje o ochronie danych
Aby otrzymywać nasz biuletyn przez WhatsApp, potrzebujesz konta użytkownika WhatsApp. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danych gromadzonych przez WhatsApp podczas rejestracji, zapoznaj się z wyżej wymienionymi informacjami o ochronie danych WhatsApp.
Jeśli następnie zarejestrujesz się w celu otrzymywania naszego biuletynu za pośrednictwem WhatsApp, numer telefonu komórkowego, który podałeś podczas procesu rejestracji, zostanie przetworzony przez WhatsApp. Ponadto zapisywany jest Twój adres IP oraz data rejestracji i godzina. W ramach dalszej rejestracji uzyskuje się Twoją zgodę na wysyłanie newslettera, treść jest szczegółowo opisana i odwołuje się do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Podstawą prawną przesyłania newslettera i jego analizy jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na wysyłanie newslettera ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Wystarczy, że poinformujesz nas o swoim odwołaniu. Możesz również zablokować otrzymywanie biuletynu, ustawiając oprogramowanie WhatsApp na swoim urządzeniu.

Dodatek Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższe Połączyć . Kliknij
Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który zapobiega przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny

Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych, zobacz Warunki Google Analytics lub pod Przegląd Google Analytics. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp ();” został rozbudowany o anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

reCAPTCHA

Korzystamy z usługi reCAPTCHA firmy Google Inc. (Google), aby chronić Twoje zapytania za pośrednictwem formularza internetowego. Zapytanie służy do rozróżnienia, czy dane wejściowe są wprowadzane przez człowieka, czy nieprawidłowo, w wyniku automatycznego przetwarzania maszynowego. Zapytanie obejmuje przesłanie adresu IP i wszelkich innych danych wymaganych przez Google do usługi reCAPTCHA do Google. W tym celu wprowadzone przez Ciebie dane zostaną przesłane do Google i tam wykorzystane. Twój adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z tej usługi. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach reCaptcha nie zostanie połączony z innymi danymi Google. W odniesieniu do tych danych obowiązują różne przepisy Google dotyczące ochrony danych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Oświadczenie o ochronie danych dla METIS / VG Wort

Pliki cookie i raporty o ruchu

Używamy „sesyjnych plików cookie” firmy VG Wort, Monachium, do pomiaru dostępu do tekstów w celu określenia prawdopodobieństwa kopiowania. Sesyjne pliki cookie to małe informacje, które dostawca przechowuje w pamięci roboczej komputera odwiedzającego. Wygenerowany losowo unikalny numer identyfikacyjny, tak zwany identyfikator sesji, jest przechowywany w sesyjnym pliku cookie. W ciasteczku znajdują się również informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Ciasteczka sesyjne nie mogą zapisywać żadnych innych danych. Pomiary te są wykonywane przez Kantar Deutschland GmbH według skalowalnej centralnej metody pomiarowej (SZM). Pomagają określić prawdopodobieństwo skopiowania poszczególnych tekstów w celu wynagradzania roszczeń prawnych autorów i wydawców. Nie gromadzimy żadnych danych osobowych za pomocą plików cookies. Wiele naszych stron zawiera wywołania JavaScript, których używamy do zgłaszania dostępu do Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort). [PROSZĘ SPRAWDZIĆ, czy tak jest z Państwa wydawcą!] Umożliwiamy naszym autorom udział w dystrybucjach VG Wort, które zapewniają ustawowe wynagrodzenie za korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim zgodnie z § 53 UrhG.

Oferty internetowe

Nasza witryna internetowa i nasza witryna mobilna korzystają z „Skalowalnej centralnej metody pomiarowej” (SZM) firmy Kantar Deutschland GmbH w celu określenia parametrów statystycznych w celu określenia prawdopodobieństwa skopiowania tekstów. W procesie zbierane są anonimowe wartości pomiarowe. W celu rozpoznania systemów komputerowych pomiar numeru dostępu wykorzystuje alternatywnie plik cookie sesji lub podpis, który jest tworzony z różnych informacji przesyłanych automatycznie z przeglądarki. Adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie anonimowej. Procedura została opracowana z uwzględnieniem ochrony danych. Jedynym celem procesu jest określenie prawdopodobieństwa skopiowania poszczególnych tekstów. W żadnym momencie nie są identyfikowane poszczególni użytkownicy. Twoja tożsamość jest zawsze chroniona. Nie będziesz otrzymywać żadnych reklam za pośrednictwem systemu.

Autor