Regulamin naszego konkursu

Jako operator portalu rozrywkowego Spielpunkt - gry i rozrywka oferujemy naszym czytelnikom możliwość uczestniczenia w konkursach w regularnych odstępach czasu.

Wybierając współpracujące z nami firmy zwracamy uwagę na powagę i uczciwość. Loterie na tematy związane z grami planszowymi, grami i sprzętem, wydarzeniami, literaturą oraz filmami i serialami służą naszym czytelnikom jedynie jako wartość dodana do naszych ofert redakcyjnych.

Nie interesuje nas „przechwytywanie danych”, ani nie chcemy nakłaniać odwiedzających naszą stronę internetową do interakcji, których nie przeprowadziliby z czystym sumieniem bez udziału w jednym z naszych konkursów.    

Oczywiście nadal cieszymy się z każdej interakcji, co postrzegamy jako docenienie naszej pracy. 

Aby nasze konkursy były przejrzyste, uczciwe i prawomocne, prosimy uczestników o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami konkursu. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt.

 

warunki uczestnictwa

Udział w konkursach firmy Spielpunkt - Brettspiele und Gaming, zwanego dalej operatorem lub organizatorem, jest zawsze bezpłatny i odbywa się na podstawie niniejszych warunków uczestnictwa.  

Przebieg zawodów

Uczestnicy mogą znaleźć czas trwania konkursu w odpowiednim opisie konkursu. W określonych terminach użytkownicy mają możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w konkursie online.

udział

Aby wziąć udział w jednym z konkursów konieczne jest wykonanie czynności wymaganej w opisie konkursu. Uczestnictwo jest możliwe tylko w okresie uczestnictwa. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą brane pod uwagę przy losowaniu.
Tylko jedna akcja wykonana na uczestnika liczy się do wyłonienia zwycięzcy.
 

Kwalifikujące się osoby

Uprawnione są osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania w Republice Federalnej Niemiec, Austrii lub Szwajcarii i ukończyły 14 lat.

Udział nie jest ograniczony do klientów organizatora i nie jest uzależniony od zakupu towarów lub usług.
W przypadku ograniczenia możliwości biznesowych uczestnika wymagana jest zgoda jego przedstawiciela prawnego.

Nie kwalifikują się do udziału w konkursie wszystkie osoby zaangażowane w koncepcję i realizację konkursu oraz pracownicy operatora, a także członkowie ich rodzin. Ponadto operator zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do wykluczenia osób z uczestnictwa, na przykład uzasadnionych powodów (1) w przypadku manipulacji w związku z dostępem lub realizacją konkursu, (2) w przypadku naruszenia niniejszych warunków udziału, (3) w przypadku nieuczciwego zachowania lub (4) w przypadku nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje w związku z udziałem w konkursie.  

Wyłonienie zwycięzców

Zwycięzcy zostaną wyłonieni po dacie zamknięcia w ramach losowej loterii wśród wszystkich uczestników.

Uwaga: Jeśli konkurs jest powiązany z zadaniem, do losowania zostaną włączeni tylko ci uczestnicy, którzy poprawnie wykonali zadanie.

Zwycięzcy loterii zostaną niezwłocznie poinformowani o nagrodzie za pośrednictwem oddzielnego e-maila lub wiadomości błyskawicznej w mediach społecznościowych. Nagroda zostanie wysłana wyłącznie do zwycięzcy lub przedstawiciela prawnego małoletniego zwycięzcy. Wymiana, odbiór przez klienta oraz wypłata nagrody w gotówce nie są możliwe.

Wszelkie koszty związane z wysyłką na terenie Niemiec ponosi operator. Dodatkowe koszty związane z odebraniem nagrody poniesie zwycięzca. Zwycięzca jest odpowiedzialny za opodatkowanie zysku.

Jeśli zwycięzca nie odpowie w ciągu 14 dni od wezwania, nagroda może zostać przekazana innemu uczestnikowi.

Koniec konkursu

Organizator wyraźnie zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez uprzedzenia i bez podania przyczyn.

Dotyczy to w szczególności wszelkich przyczyn, które mogłyby zakłócić lub uniemożliwić przebieg zawodów zgodnie z planem.  

Polityka prywatności

W celu wzięcia udziału w konkursie konieczne jest podanie danych osobowych. Uczestnik zapewnia, że ​​podane przez niego dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko i adres e-mail, są zgodne z prawdą i poprawne.

Organizator zwraca uwagę, że wszelkie dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez zgody. Organizator może wykorzystywać zarejestrowane adresy e-mail do wysyłania biuletynów oraz wpisywać je na listę mailingową społeczności Spielpunkt.net. (Uwaga: nie martw się, nienawidzimy również spamu i wysyłamy do naszych subskrybentów maksymalnie trzy biuletyny miesięcznie), 

W przypadku wygranej zwycięzca wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska i miejsca zamieszkania na nośnikach reklamowych wykorzystywanych przez organizatora. Obejmuje to ogłoszenie zwycięzcy na stronie internetowej operatora i jego platformach społecznościowych.

Uczestnik może w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę. Odwołanie należy przesłać pisemnie na dane kontaktowe organizatora w strefie nadruku. Po odwołaniu zgody zebrane i przechowywane dane osobowe uczestnika zostaną niezwłocznie usunięte.

Zastrzeżenie dotyczące Facebooka

Ta promocja nie jest w żaden sposób powiązana z Facebookiem i nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani organizowana przez Facebook.

Wyłączenie odpowiedzialności na Twitterze

Ta promocja nie jest w żaden sposób powiązana z Twitterem i nie jest w żaden sposób sponsorowana, promowana ani organizowana przez Twitter.  

Obowiązujące prawo

Pytania lub reklamacje w związku z konkursem należy kierować do operatora.

Konkurencja operatora podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec. Decyzja sędziów jest ostateczna.  

Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków uczestnictwa jest lub stanie się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność niniejszych warunków uczestnictwa.  

W miejsce postanowienia bezskutecznego stosuje się przepis prawnie dopuszczalny, który jest najbliższy sensowi gospodarczemu i celowi wyrażonemu w postanowieniu nieskutecznym. To samo dotyczy sytuacji, gdy w niniejszych warunkach uczestnictwa istnieje luka.  

Będziemy szczęśliwi, jeśli po otrzymaniu nagrody prześlesz nam zdjęcia lub komentarze.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

Autor